cayman islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cayman islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cayman islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cayman islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cayman islands

    a British colony in the Caribbean to the northwest of Jamaica; an international banking center

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).