caving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caving

  * kỹ thuật

  sự phá sập

  sự sụp đổ

  sự sụt lở

  sụp đổ

  hóa học & vật liệu:

  phá sập

  tạo hang

  xây dựng:

  sự sập đổ

  sự sụt xuống