cattie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cattie

    Similar:

    catty: any of various units of weight used in southeastern Asia (especially a Chinese measure equal to 500 grams)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).