cathartid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cathartid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cathartid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cathartid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cathartid

    Similar:

    new world vulture: large birds of prey superficially similar to Old World vultures

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).