carpi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpi.

Từ điển Anh Việt

  • carpi

    /'kɑ:pəs/

    * (bất qui tắc) danh từ, số nhiều carpi

    /'kɑ:pai/

    khối xương cổ tay