carpetweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpetweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpetweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpetweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpetweed

    annual prostrate mat-forming weed having whorled leaves and small greenish-white flowers; widespread throughout North America

    Synonyms: Indian chickweed, Molluga verticillata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).