carpet-bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet-bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet-bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet-bomb.

Từ điển Anh Việt

  • carpet-bomb

    /'kɑ:pitbɔm/

    * động từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) ném bom rải thảm