carpet-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpet-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpet-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpet-bag.

Từ điển Anh Việt

 • carpet-bag

  /'kɑ:pitbæg/

  * danh từ

  túi hành lý; túi du lịch

  carpet-bag government

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chính quyền của bọn đầu cơ chính trị; chính quyền lừa bịp