caroline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caroline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caroline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caroline.

Từ điển Anh Việt

 • caroline

  * tính từ

  ở thời Saclơ đại đế

  ở thời các vua Saclơ (Anh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caroline

  of or relating to the life and times of kings Charles I or Charles II of England

  Synonyms: Carolean