carillon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carillon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carillon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carillon.

Từ điển Anh Việt

 • carillon

  /kə'riljən/

  * danh từ

  chuông chùm

  điệu nhạc chuông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • carillon

  set of bells hung in a bell tower

  Similar:

  bell ringing: playing a set of bells that are (usually) hung in a tower

  Synonyms: carillon playing