carabine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carabine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carabine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carabine.

Từ điển Anh Việt

  • carabine

    /'kɑ:bain/ (carabine) /'kænbin/

    * danh từ

    súng cacbin