capping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capping

  * kinh tế

  Bán giựt giá/ Tung ra bán để kéo giá xuống

  * kỹ thuật

  bao

  bịt đầu, đậy nắp

  gờ chân tường

  nắp

  mũ cọc

  sự bịt kín

  sự đặt van bít

  sự lắp van bít

  tầng phủ

  y học:

  chụp

  hóa học & vật liệu:

  đất đá phủ

  xây dựng:

  gờ đỉnh tường

  sự nút chặt

  ô tô:

  miếng roong cửa