cambridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cambridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cambridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cambridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cambridge

    a city in Massachusetts just to the north of Boston; site of Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology

    a city in eastern England on the River Cam; site of Cambridge University

    Similar:

    cambridge university: a university in England

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).