camassia leichtlinii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camassia leichtlinii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camassia leichtlinii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camassia leichtlinii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • camassia leichtlinii

    Similar:

    leichtlin's camas: camas found to the west of Cascade Mountains

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).