calophyllum candidissimum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calophyllum candidissimum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calophyllum candidissimum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calophyllum candidissimum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calophyllum candidissimum

    Similar:

    laurelwood: tropical American tree; valued for its hard durable wood

    Synonyms: lancewood tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).