callously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callously.

Từ điển Anh Việt

 • callously

  * phó từ

  tàn nhẫn, nhẫn tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • callously

  in a callous way

  he callously exploited their feelings

  Synonyms: unfeelingly