call-sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-sign.

Từ điển Anh Việt

  • call-sign

    /'kɔlsain/

    * danh từ

    tín hiệu, điện tín (của một đài phát thanh)