calcining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • calcining

  * kỹ thuật

  nung

  sự nung

  sự thiêu

  thiêu