calandria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calandria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calandria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calandria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • calandria

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  thùng calandria

  vật lý:

  thùng nung