cabriolet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cabriolet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cabriolet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cabriolet.

Từ điển Anh Việt

 • cabriolet

  /,kæbriou'lei/

  * danh từ

  xe độc mã

  xe ô tô cụp mui, xe mui trần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cabriolet

  * kỹ thuật

  ô tô:

  bỏ mui được

  con mui trần

  mui rời

  xe cụp mui

  xe mui trần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cabriolet

  Similar:

  cab: small two-wheeled horse-drawn carriage; with two seats and a folding hood