cabdriver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cabdriver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cabdriver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cabdriver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cabdriver

    * kinh tế

    người lái xe hơi cho thuê

Từ điển Anh Anh - Wordnet