burt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • burt

    English psychologist whose studies of twins were later said to have used fabricated data (1883-1971)

    Synonyms: Cyril Burt, Cyril Lodowic Burt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).