burlap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burlap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burlap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burlap.

Từ điển Anh Việt

 • burlap

  /'bə:læp/

  * danh từ

  vải bao bì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • burlap

  coarse jute fabric

  Synonyms: gunny