bugology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bugology

    Similar:

    entomology: the branch of zoology that studies insects

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).