bugleweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugleweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugleweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugleweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bugleweed

    a mildly narcotic and astringent aromatic herb having small whitish flowers; eastern United States

    Synonyms: Lycopus virginicus

    Similar:

    bugle: any of various low-growing annual or perennial evergreen herbs native to Eurasia; used for ground cover

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).