brownish-orange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brownish-orange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brownish-orange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brownish-orange.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brownish-orange

    Similar:

    sorrel: of a light brownish color

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).