brooklyn bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brooklyn bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brooklyn bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brooklyn bridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brooklyn bridge

    a suspension bridge across the East River in New York City; opened in 1883

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).