brittle-star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brittle-star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brittle-star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brittle-star.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brittle-star

    Similar:

    brittle star: an animal resembling a starfish with fragile whiplike arms radiating from a small central disc

    Synonyms: serpent star

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).