briss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

briss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm briss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của briss.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • briss

  Similar:

  berith: the Jewish rite of circumcision performed on a male child on the eighth day of his life

  Synonyms: Berit, Brith, Bris

  berith: the Jewish rite of circumcision performed on a male child on the eighth day of his life

  Synonyms: Berit, Brith, Bris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).