blowy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blowy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blowy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blowy.

Từ điển Anh Việt

 • blowy

  /'bloui/

  * tính từ

  có gió, lộng gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blowy

  abounding in or exposed to the wind or breezes

  blowy weather

  a windy bluff

  Synonyms: breezy, windy