blaster fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blaster fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blaster fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blaster fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blaster fuse

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dây lửa (mìn)

  hóa học & vật liệu:

  kíp gió