belfast truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belfast truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belfast truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belfast truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • belfast truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn/kèo belfast (giàn kiểu vòm)