beckon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beckon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beckon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beckon.

Từ điển Anh Việt

 • beckon

  /'bekən/

  * động từ

  vẫy tay ra hiệu, gật đầu ra hiệu

  to beckon someone to come nearer: vẫy tay (gật đầu) ra hiệu cho ai đến gần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beckon

  signal with the hands or nod

  She waved to her friends

  He waved his hand hospitably

  Synonyms: wave

  appear inviting

  The shop window decorations beckoned

  summon with a wave, nod, or some other gesture