beaux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beaux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beaux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beaux.

Từ điển Anh Việt

 • beaux

  /bou/

  * (bất qui tắc) danh từ, số nhiều beaux

  người đàn ông ăn diện

  người hay tán gái; anh chàng nịnh đầm

  người theo đuổi (một người con gái)