bear's foot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear's foot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear's foot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear's foot.

Từ điển Anh Việt

  • bear's foot

    /'beəzful/

    * danh từ

    cây trị điên

Từ điển Anh Anh - Wordnet