bayonne bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayonne bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayonne bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayonne bridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bayonne bridge

    a steel arch bridge connecting New Jersey and Staten Island at Bayonne, New Jersey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).