baseband network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baseband network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baseband network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baseband network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • baseband network

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mạng dải nền

  toán & tin:

  mạng dải tần cơ bản