banzai charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banzai charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banzai charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banzai charge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banzai charge

    Similar:

    banzai attack: a mass attack of troops without concern for casualties; originated by Japanese who accompanied it with yells of `banzai'

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).