balcony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balcony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balcony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balcony.

Từ điển Anh Việt

 • balcony

  /'bælkəni/

  * danh từ

  bao lơn

  ban công (trong nhà hát)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balcony

  * kỹ thuật

  ban công

  lan can

  xây dựng:

  bancông

  bao lơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • balcony

  an upper floor projecting from the rear over the main floor in an auditorium

  a platform projecting from the wall of a building and surrounded by a balustrade or railing or parapet