ayapana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ayapana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ayapana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ayapana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ayapana

    low spreading tropical American shrub with long slender leaves used to make a mildly stimulating drink resembling tea; sometimes placed in genus Eupatorium

    Synonyms: Ayapana triplinervis, Eupatorium aya-pana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).