aviary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aviary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aviary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aviary.

Từ điển Anh Việt

  • aviary

    /'eivjəri/

    * danh từ

    chuồng chim

Từ điển Anh Anh - Wordnet