austin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austin

    state capital of Texas on the Colorado River; site of the University of Texas

    Synonyms: capital of Texas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).