aurochs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurochs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurochs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurochs.

Từ điển Anh Việt

 • aurochs

  /'ɔ:rɔks/

  * danh từ

  (động vật học) bò rừng Châu âu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aurochs

  large recently extinct long-horned European wild ox; considered one of the ancestors of domestic cattle

  Synonyms: urus, Bos primigenius

  Similar:

  wisent: European bison having a smaller and higher head than the North American bison

  Synonyms: Bison bonasus