auriparus flaviceps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auriparus flaviceps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auriparus flaviceps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auriparus flaviceps.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • auriparus flaviceps

    Similar:

    verdin: very small yellow-headed titmouse of western North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).