aurelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurelia.

Từ điển Anh Việt

  • aurelia

    /ɔ:'ri:ljə/

    * danh từ

    (động vật học) con sứa

    (từ cổ,nghĩa cổ) con nhộng (bướm)