atherinopsis californiensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atherinopsis californiensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atherinopsis californiensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atherinopsis californiensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atherinopsis californiensis

    Similar:

    jacksmelt: a relatively large silversides of the Pacific coast of North America (known to reach 18 inches in length)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).