assizes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assizes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assizes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assizes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assizes

  the county courts of England (replaced in 1971 by Crown courts)

  Synonyms: court of assize, court of assize and nisi prius

  Similar:

  assize: the regulation of weights and measures of articles offered for sale

  assize: an ancient writ issued by a court of assize to the sheriff for the recovery of property

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).