assessed local costs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assessed local costs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assessed local costs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assessed local costs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assessed local costs

    * kinh tế

    chi phí do địa phương quyên góp