assayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assayer.

Từ điển Anh Việt

 • assayer

  /ə'seiə/

  * danh từ

  người thử, người thí nghiệm; người xét nghiệm, người phân tích (kim loại quý)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assayer

  * kinh tế

  người thử

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nhân viên thí nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assayer

  an analyst who assays (performs chemical tests on) metals