aspirating chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aspirating chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aspirating chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aspirating chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aspirating chamber

  * kinh tế

  phòng hô hấp

  phòng hút

  * kỹ thuật

  buồng hút